STTK ry – monitilatoimisto

”STTK muutti Aikataloon v. 2007 ja remontoimme tilat monitilatoimistoksi vuonna 2018. STTK kilpailutti neuvotteluhuoneiden esitystekniikan kokonaisratkaisun kolmella eri toimittajalla ja päätyi Ictumin ratkaisuun. Ictum perehtyi remonttiprojektiin huolella ja kaikki neuvottelutilat pystyttiin toteuttamaan rakennusteknisesti ja viestintäratkaisuiltaan ihanteellisesti huomioiden myös nykyisin käytössä olevat hybridikokouskäytännöt. Yhteistyö sujui mallikkaasti ja aikataulussa.”
Erkki Levonsalo
Konttorinjohtaja

STTK ry on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen ammattiliittojen keskusjärjestö. Siihen kuuluu 14 jäsenliittoa, joissa on yhteensä n. 500 000 jäsentä. STTK edustaa osaajia ja asiantuntijoita mm. sairaalassa, vanhainkodissa, tehtaassa, metsässä, päiväkodissa, virastossa, pankissa, vakuutusyhtiössä, toimistossa, kirkossa, kirjastossa, pelastustehtävissä, laivassa.

STTK:n tehtävänä on vaikuttaa kaikkialla, missä jäsenistön hyvinvoinnista ja elämänlaadusta päätetään. Keskusjärjestön tavoitteena on menestyvä Suomi, jota rakennetaan kehittämällä alati muuttuvaa työelämää ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Seuraamalla työelämän ilmiöitä ja keskustelemalla vaikuttajien kanssa avoimesti pyritään avaamaan suomalaisille uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämään. STTK haluaa tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja osaamiseen perustuvan työelämän. Järjestö tekee keskustelunavauksia tuomalla yleiseen keskusteluun työ- ja talouselämän tuoreita ajatuksia ja uusia ratkaisuja. Yksi esimerkki näistä keskustelunavauksista on mm. vuonna 2017 esiintuotu ajatus nelipäiväisestä työviikosta. 

Ictum toteutti STTK:lle useita neuvotteluhuoneita ja infojärjestelmän Helsingin ydinkeskustaan historialliseen Aikataloon. Neuvottelutilat kalustettiin isoilla näytöillä ja apunäytöillä sekä äänentoisto. Etäneuvottelu on otettu huomioon ja tehty automaattiseksi. Pöytiin asennettiin modernit ja siistit pöytäkaivot esityskaapeleille.

Ictum Oy:n vahva rooli AV-toimittajana Suomen liitto- ja järjestötoiminnassa on vuosien varrella tuonut mukanaan toimialan AV tarpeiden tuntemuksen. Olemmekin toimittaneet pääkaupunkiseudulle usealle eri liitolle neuvottelutilaratkaisut.